Kølkær Entreprenør A/S

Igangværende projekter

 

 

 

 

Fjernvarme stikledninger for Energimidt Infrastruktur ved Herning.

  • jordarbejde
  • brolægningsarbejde

 

Silkeborg Sygehus. Ny intern vej og p-pladser.

  • jordarbejde
  • kloakarbejde
  • brolægning og belægningsarbejde
  • striber, belysning og beplantning

 

Holstebro-Herning motorvejen. Underentreprenør for 3 bro-entreprenører, på i alt 10 broer.

  • Jordarbejde
  • afvandingsarbejde
  • grundvandssænkning
  • trafikhåndtering
  • afværgeforanstaltninger

 

 

Byggemodning ved Gjellerup ved Herning.

  • jordarbejde
  • kloakarbejde
  • afvandingsarbejde
  • bærelagsarbejde

      

 

Funder ved Silkeborg – 3,5 km af motorvejs strækning med 1,2 km ramper og 1,2 km skærende kommuneveje

 • omlægning af skærende veje.
 • afvandingsarbejde.
 • Trafikafvikling for etablering af skærende veje
 • Etablering af bassiner.

 

 

Urban Media Space, Århus

 • Bundopbygning
 • Dræn- og afvandings arbejder
 • Kloak arbejde
 • kabelrør

Kølkær Entreprenør A/S
Resenborgvej 12
7400 Herning

CVR: 29307237

E-mail: bf@ke-as.dk